Tin tức
FOF TRAINNING TEMPLATE

Các nội dung trong này được xây dựng và tỉnh lược từ các tài liệu sư phạm đang được áp dụng trên thế giới, được chọn lọc các yếu tố phù hợp với Việt Nam và đặc biệt phù hợp với các giảng viên và trợ giảng FOF.
Đọc tiếp...

Adobe tự thân
Giải pháp tích cực của Adobe nhằm đưa Flash đến gần hàng triệu người dùng iOS. Tuy nhiên, bản chất Adobe không thật sự được cho phép cài Flash lên iOS, nhưng có khả năng cung cấp một số tính năng tương tự như khi sử dụng phiên bản gốc từ Flash
Đọc tiếp...
Adobe ra mắt Flash Player 11 và Air 3
“Các công cụ liên quan như Flash Builder và Flex, hỗ trợ các tính năng mới trong Flash Player 11 và Adobe Air 3 sẽ ra mắt vào cuối năm nay”
Đọc tiếp...
Google xác nhận chưa có Flash cho Android 4.0
Galaxy Nexus hiện tại vẫn chưa được cài Adobe Flash Player và người dùng cũng không thể tải ứng dụng hỗ trợ này từ Android Market được.
Đọc tiếp...